Thời gian: 21/03/2023 15:43

Ngày 20/3/2023, Công an phường Quán Toan tổ chức Hội nghị tuyên truyền về tiện ích của căn cước công dân gắn chip và ứng dụng định danh điện tử quốc gia, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong thời gian qua, công an phường Quán Toan luôn là đơn vị đi đầu trong công tác tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy trong nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, công an phường là đơn vị thường trực trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi nội dung “Đẩy mạnh chuyển đổi số” trong chủ đề năm 2023 của phường

Lượt truy cập: 22
Trực tuyến: ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG QUÁN TOAN - QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đoàn Văn Hữu - Chủ tịch UBND phường

 Địa chỉ: Số 86 đường Hùng Vương, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3850122

 Email: quantoanhongbang@haiphong.gov.vn